15 Eliúde gerou Eleazar;Eleazar gerou Matã;Matã gerou Jacó;