2 “Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés.