14 para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: