Mateus 4:14

14 para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: