9 E disse-lhe: “Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares”.