6 as tendas de Edom e os ismaelitas,Moabe e os hagarenos,