Parallel Bible results for 2 Koningen 5:25

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Koningen 5:25

SVV 25 Daarna kwam hij in, en stond voor zijn heer. En Elisa zeide tot hem: Van waar, Gehazi? En hij zeide: Uw knecht is noch herwaarts noch derwaarts gegaan. NIV 25 When he went in and stood before his master, Elisha asked him, “Where have you been, Gehazi?” “Your servant didn’t go anywhere,” Gehazi answered.

Do Not Sell My Info (CA only)