Parallel Bible results for 2 Timotheüs 1:3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Timotheüs 1:3

SVV 3 Ik dank God, Wien ik diene van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag; NIV 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers.

Do Not Sell My Info (CA only)