Parallel Bible results for Psalmen 75

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 75

SVV 1 Voor den opperzangmeester, Altascheth; een psalm, een lied, voor Asaf. NIV 1 We praise you, God, we praise you, for your Name is near; people tell of your wonderful deeds. SVV 2 Wij loven U, o God; wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen. NIV 2 You say, “I choose the appointed time; it is I who judge with equity. SVV 3 Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten. NIV 3 When the earth and all its people quake, it is I who hold its pillars firm. SVV 4 Het land en al zijn inwoners waren versmolten; maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Sela. NIV 4 To the arrogant I say, ‘Boast no more,’ and to the wicked, ‘Do not lift up your horns. SVV 5 Ik heb gezegd tot de onzinnigen: Weest niet onzinnig; en tot de goddelozen: Verhoogt den hoorn niet. NIV 5 Do not lift your horns against heaven; do not speak so defiantly.’ ” SVV 6 Verhoogt uw hoorn niet omhoog; spreekt niet met stijven hals. NIV 6 No one from the east or the west or from the desert can exalt themselves. SVV 7 Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het westen, noch uit de woestijn; NIV 7 It is God who judges: He brings one down, he exalts another. SVV 8 Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen. NIV 8 In the hand of the LORD is a cup full of foaming wine mixed with spices; he pours it out, and all the wicked of the earth drink it down to its very dregs. SVV 9 Want in des HEEREN hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en Hij schenkt daaruit; doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken. NIV 9 As for me, I will declare this forever; I will sing praise to the God of Jacob, SVV 10 En ik zal het in eeuwigheid verkondigen; ik zal den God Jakobs psalmzingen. [ (Psalms 75:11) En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouwen; de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. ] NIV 10 who says, “I will cut off the horns of all the wicked, but the horns of the righteous will be lifted up.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice