Parallel Bible results for Johannes 1:14

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 1:14

SVV 14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. NIV 14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice