Parallel Bible results for Johannes 1:19

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 1:19

SVV 19 En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij? NIV 19 Now this was John’s testimony when the Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice