Parallel Bible results for Johannes 14:1-4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 14:1-4

SVV 1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. NIV 1 “Do not let your hearts be troubled. You believe in God; believe also in me. SVV 2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. NIV 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? SVV 3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. NIV 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. SVV 4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij. NIV 4 You know the way to the place where I am going.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice