Parallel Bible results for Psalmen 44:4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 44:4

SVV 4 Want zij hebben het land niet geerfd door hun zwaard, en hun arm heeft hun geen heil gegeven; maar Uw rechterhand, en Uw arm, en het licht Uws aangezichts, omdat Gij een welbehagen in hen hadt. NIV 4 You are my King and my God, who decrees victories for Jacob.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice