Parallel Bible results for Psalmen 89:3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 89:3

SVV 3 Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden; in de hemelen zelve hebt Gij Uw waarheid bevestigd, zeggende: NIV 3 You said, “I have made a covenant with my chosen one, I have sworn to David my servant,

Do Not Sell My Info (CA only)