27 Of the sons of Zattu: Eli-o-e'nai, Eli'ashib, Mattani'ah, Jer'emoth, Zabad, and Azi'za.