9 Os he escrito por carta, que no os envolváis con los fornicarios: