3 Elam el quinto, Johanam el sexto, Elioenai el séptimo.