6 Namelijk, de HEERE, de God der heirscharen; HEERE is Zijn gedenknaam.