13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: