14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.