3 Then said Jeremiah unto them, "Thus shall ye say to Zedekiah,