7 Porque nada trouxe para este mundo, e nada podemos daqui levar;