14 Nǎi yào jūn píng . jiù shì yào nǐmen de fù yú , xiànzaì kĕyǐ bǔ tāmende bùzú , shǐ tāmende fù yú , jiānglái yĕ kĕyǐ bǔ nǐmen de bùzú , zhè jiù jūn píng le .