19 Wù xī yǎ jiù fānù , shǒu ná xiāng lú yào shāoxiāng . tā xiàng jìsī fānù de shíhou , zaì Yēhéhuá diàn zhōng xiāngtán páng zhòng jìsī miànqián , é shàng hūrán fāchū dàmáfēng .