33 Nǐmen qī tiān bùkĕ chū huì mù de mén , dĕng dào nǐmen chéngjiē shèng zhí de rìzi mǎn le , yīnwei zhǔ jiào nǐmen qī tiān chéngjiē shèng zhí .