Lìwèijì 8:35

35 Qī tiān nǐmen yào zhòuyè zhù zaì huì mù ménkǒu , zūnshǒu Yēhéhuá de fēnfu , miǎndé nǐmen sǐwáng , yīnwei suǒ fēnfu wǒde jiù shì zhèyàng .