3 Jìsī cóng bǎixìng suǒ dàng de de fèn nǎi shì zhèyàng , fán xiàn niú huò yáng wéi jì de , yào bǎ qián tuǐ hé liǎng sāi bìng pí wèi gĕi jìsī .