21 Bĕn chéng de zhòngrén jiù yào yòng shítou jiāng tā dá sǐ . zhèyàng , jiù bǎ nà è cóng nǐmen zhōngjiān chúdiào , Yǐsèliè zhòngrén dōu yào tīngjian haìpà .