17 Jiù dǎfa shǐzhĕ qù jiàn Yǐdōng wáng , shuō , qiú nǐ róng wǒ cóng nǐde dì jīngguò . Yǐdōng wáng què bù yīngyún . yòu zhàoyàng dǎfa shǐzhĕ qù jiàn Móyē wáng , tā yĕ bú yún zhún . Yǐsèliè rén jiù zhù zaì Jiādīsī .