18 Tāmen yòu jīngguò kuàngyĕ , rǎo zhe Yǐdōng hé Móyē dì , cóng Móyē dì de dōngbiān guō lái , zaì Yànèn hé bian ān yíng , bìng méiyǒu rù Móyē de jìng neì , yīnwei Yànèn hé shì Móyē de biānjiè .