24 Jīdiàn dǎfa rén zǒu biàn Yǐfǎlián shān dì , shuō , nǐmen xià lái gōngjī Mǐdiàn rén , zhēng xiān bǎshǒu Yuēdànhé de dùkǒu , zhídào bǎi Bālā . yúshì Yǐfǎlián de zhòngrén jùjí , bǎshǒu Yuēdànhé de dùkǒu , zhídào bǎi Bālā ,