22 Sān bǎi rén jiù chuī jiǎo , Yēhéhuá shǐ quán yíng de rén yòng dāo hùxiāng jī shā , taó dào xī lì lā de bǎi hā shì tā , zhí taó dào kàojìn tā bā de Yàbó mǐ hé là .