10 Nǐde péngyou , hé fùqin de péngyou , nǐ dōu bùkĕ lí qì . nǐ zāo nán de rìzi , búyào shang dìxiōng de jiā qù . xiàng jìn de línshè , jiàng rú yuǎnfāng de dìxiōng .