18 Dewijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen.