11 Onze mond is opengedaan tegen u, o Korinthiers, ons hart is uitgebreid.