15 Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan.