7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.