Handelingen 25:2 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
2 En de hogepriester, en de voornaamsten der Joden, verschenen voor hem tegen Paulus en baden hem,
Link Options
More Options
[X]