2 En de hogepriester, en de voornaamsten der Joden, verschenen voor hem tegen Paulus en baden hem,