4 Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde;