8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.