56 En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan Dezen dit alles?