37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.