34 Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra,