14 para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: