20 e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, ao cume de Pisga, que dá para o deserto.