7 Entremos nos seus tabernáculos; prostremo-nos ante o escabelo de seus pés.