6 as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os hagarenos,