14 la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer,