Génesis 4:18

18 A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec.
Do Not Sell My Info (CA only)