Chūāijíjì 16:32

32 Móxī shuō , Yēhéhuá suǒ fēnfu de shì zhèyàng , yào jiàng yī mǎn éméiĕr ( éméiĕr nǎi yīfǎ shí fèn ...zhīyī ) mǎnǎ liú dào shì shìdaì daì , shǐ hòurén kĕyǐ kànjian wǒ dàng rì jiàng nǐmen lǐng chū Āijí dì , zaì kuàngyĕ suǒ gĕi nǐmen chī de shíwù .